Μπορείτε να μοιραστείτε τις εαυτούς της δράσης της καμπάνιας, να υπογράψετε μια σειρά αναφορών από διαφορετικές ομάδες, να βγείτε στους δρόμους, να οργανώσετε μια κοινωνική εκδήλωση με φίλους ή … να δοκιμάσετε όλα τα παραπάνω ❤

Εμπλέκομαι ▷